Mekaniske eksperter innen design, prosjektering, sveis og maskinering

Få hjelp til å realisere ditt mekaniske prosjekt

Uavhengig av hvor du er i prosessen


Bearbeiding og sammenføyning av stål betraktes som spesielle prosesser, noe som betyr at kvaliteten ikke umiddelbart kan verifiseres. God kvalitet må bygges inn i produktet av dyktige fagarbeidere som jobber i etablerte prosesser ledet av erfarne fageksperter.

Nåværende tjenester

En ydmyk start på reisen mot noe stort

Design

Ethvert mekanisk prosjekt starter med et veletablert og produksjonsvennlig design.

Prosjektering

Alle prosjekt har en kritisk kjede. Denne kjeden må kartlegges og kontrolleres som en funksjon av tid.

Oppfølging

Dårlig dokumentasjon kan være værre enn ingen dokumentasjon. Tett oppfølging sikrer dokumentasjon som bygger tillit og produkter som lever opp til forventningene.

Fremtidig tjenester

Sten for sten skal vi bygge en mekaniske bedrift som inspirerer

Maskinering

I løpet av 2022 vil vi investere i en CNC-maskin for å kunne tilby pålitelig maskineringstjenester til våre kunder.

Digitalisering

Vi ønsker å veilede mekaniske verksteder i hvordan de kan ta i bruk digitale hjelpemidler for å styrke sine leveranser.

Hva er ditt behov?

Vi ønsker å forstå dine mekaniske behov. Derfor inviterer vi våre kunder til å dele sin visjon for fremtidens produksjon.