Profesjonell oppfølging av mekaniske leveranser

Verifiser kvalitet og dokumentasjon underveis

Unngå ubehagelige overraskelser


Oppfølging underveis i et prosjekt bygger gode relasjoner samtidig som det sikrer både kvalitet og fremdrift. Jo tidligere eventuelle feil oppdages jo mindre er sjansen for forsinkelser i prosjektet.

Material

Verifisering av materialer og sertifikater

Prosess

Verifisering av personell og prosedyrer

Dokumentasjon

Verifisering av registreringer

Sluttkontroll

Verifisering av alle planlagte aktiviteter