Prosjektledelse av maskinerte og sveiste leveranser

Tilfredstill dine kontraktuelle forpliktelser

Kontroller flaskehalsen i ditt prosjekt


Flaskehalsen i et hvert prosjekt er tiden det tar å fullføre aktivitetene som utgjør den kritiske kjeden. Har du ikke kontroll på den kritiske kjeden, har du ikke kontroll på prosjektet.  


Innledning

Definering av prosjektets rammer og kartlegging av interessenter

Planlegging

Kartlegging av omfang, kostnader, fremdrift og risiko

Gjennomføring

Tilrettelegging for prosjektgruppen og håndtering av interessenter

Overvåkning og kontroll

Verifisering av kvalitet, fremdrift og budsjett

Avslutning

Overlevering til kunde og avsluttende refleksjoner med prosjektgruppen