3D-modellering og teknisk tegning av mekaniske komponenter og sveiste sammenstillinger

Design med fokus på produksjon

Unngå misforståelser som påvirker både budsjett og fremdrift


En forutsetning for at sluttproduktet lever opp til forventningene om kvalitet, kost og leveringstid dikteres i stor grad av kvaliteten på det tekniske underlaget som leveres ut til produksjon. Dette underlaget må kommunisere all nødvendig informasjon som trengs for å produsere 


Teknisk beskrivelse

Identifiser problemet og definer begrensningene for designet

Konsept design

Identifiser mulige løsninger på problemet og bli enig om den beste kursen videre

Detaljert design

Konkretiser den beste løsningen med 3D-modeller, tegninger og spesifikasjoner