Første leveranse i boks
Tippesjakt for nyfrelst bonde i Sande
21 september, 2021 etter
Første leveranse i boks
FLID Mekaniske AS, Sindre H. Kentsrud

Når Ragnar Gulliksrud i Sande skulle ta tilbake driften etter 20 år med forpaktning av jorda si var det mange bokser som skulle hukes av for å få kornet sitt trygt i hus før høsten slo til for fullt. Ombygging av låven, innkjøp av korntørke og skurtresker hadde Ragnar full kontroll på, men når det skulle designes og produseres en tippesjakt så tok han kontakt med FLID Mekaniske for litt assistanse.

Konseptet ble etablert og grov modellert over en kaffekopp på terrassen. Deretter fulgte detalj modellering og utarbeiding av produksjonstegninger. Når underlaget var klart og verifisert ble produksjon av platene satt ut til en av våre samarbeidspartnere, LSI Welding. 

Ragnar hadde ikke tiden på sin side, så dette måtte ferdigstilles fort om han skulle ha håp om å redde den første avlingen sin. LSI Welding gjorde en formidabel jobb og leverte i henhold til avtale 1 dag før tiden. Deretter fulgte prøvemontering og installasjon. Resultatet som kan ses på bildene under sto klart 2 uker etter de første målene ble tatt, noe både vi og Ragnar er veldig fornøyde med.

FLID Mekaniske vil takke for tilliten og ønske Ragnar lykke til med fremtidige avlinger.

Første leveranse i boks
FLID Mekaniske AS, Sindre H. Kentsrud 21. september 2021
Share this post